Paremkite

Kas yra „Pojūčių klinika“?

Kas yra Pojūčių klinika? 

Vienintelė vieta Lietuvoje, kurioje, įvertinus kiekvieno vaiko individualią situaciją ir vaiko bei šeimos pagrįstus poreikius, pagalba telkiama ne tik pačiam vaikui, bet ir visiems vaiko aplinkos dalyviams: tėvams,  broliams/sesėms, mokytojams ir kitiems ugdytojams, medikams. 

Aptarus sunkumus, įsivertinus jų priežastis, vaiko ir tėvų lūkesčius, bendrai su pagalbą teikiančiais specialistais, tėveliais ir pačiu vaiku, jei jis vyresnio amžiaus, parengiamas  paslaugų (pagalbos) planas, su kuriuo supažindami visi vaiko aplinkos dalyviai: mokytojai ir kiti ugdytojai, būrelių, kuriuos vaikas lanko vadovai, vaiko pagalbos specialistai, medikai, etc. 

Ne veltui sakoma - kai devynios auklės, vaikas be galvos. Todėl labai svarbus vaiko aplinkos suaugusiųjų darnus bendradarbiavimas. To pasiekti padeda atvejo vadybininkas – tarpininkas tarp tėvelių ir kitų vaiko aplinkos suaugusiųjų. 

Kuo mūsų veiklos ir paslaugos skiriasi nuo kitur teikiamų paslaugų? 

  • Čia nesvarbi vaiko diagnozė, ne ja remiantis teikiamos paslaugos vaikui ir šeimai/globėjams. 
  • Čia  nesvarbus vaikui nustatytas specialusis ugdymosi poreikių lygis. 
  • Čia kiekvienas lygus, laukiamas ir mylimas tiek, kiek galima mylėti vaiką, kuriam padedame.  
  • Čia nesmerikiami ir nevertinami tėveliai, o išklausomi ir, jei reikia, teikiama pagalba. 
  • Čia tėveliai nekontroliuojami, o palaikomi.
  • Čia vaikai nelyginami su kitais vaikais, o siekiama atrasti ir puoselėti kiekvieno vaiko unikalumą. Juk ką laistai, tas tas ir auga. 
  • Čia dirbantys specialistai bendrauja ir bendradarbiauja su kitais vaiko aplinkos suagusiais asmenimis. Jei reikia, padedama “išmokti” pažinti vaiko savybes, neetinkamo elgesio ar nekontroliuojamų emocijų priežastis. 
  • Čia remiamasi mokslu grįstomis tiesomis ir holistiniu (ekosisteminiu) požiūriu: kiekvienas vaikas  - unikali sistemas, kiekviena šeima, kurioje gyvena vaikas – unikali, kiekviena giminė – unikali, kiekvieno vaiko ir jo šeimos įpročiai, nuostatos, tradicijos – unikalios. Mes jas saugome ir gerbiame. 

Programos trukmė ir turinys 

Remiantis individualiais vaiko ir jo šeimos poreikiais, sudaromas individualus pagalbos planas. Kiekvieno vaiko atveju teikiamos  pagalbos turinys ir trukmė priklauso nuo vaiko ir šeimos poreikių.

Teikiamų paslaugų trukmė, kaip ir poreikiai,  kiekvieno vaiko atveju yra skirtingi – nuo 3 mėnesių iki keletos metų.