Paremkite

Kas yra „Pojūčių klinika“?

„Pojūčių klinika“ – tai kompleksiškai teikiamų paslaugų erdvė vaikams ir jų artimiesiems. Paslaugos skirtos vaikams, turintiems elgesio, emocijų ir kitus sutrikimus, negalią ir išgyvenantiems psichologines krizes dėl amžiaus tarpsnių ypatumų (pvz.: paauglystė), ar neigiamų aplinkos veiksnių (pvz.: tėvų skyrybos, patyčios mokykloje, priklausomybė šeimoje, artimųjų netektys ir kt.) bei jų šeimos nariams. Įvertinus vaiką ir jo situaciją holistiniu (visuminiu) požiūriu, sistemine socialine ekologija paremtas paslaugas teikia aukščiausios kvalifikacijos sveikatos, švietimo pagalbos ir kiti specialistai. 

Socialinė ekologija yra mokslas, tiriantis visuomenės ar atskiro individo santykius su jį supančia aplinka ir savimi, padedantis išlaikyti nesutrikdytą, natūralią asmens ir jį supančios aplinkos pusiausvyrą.

Visuminis (holistinis) požiūris yra orientuotas į nedalomą dvasios, psichikos, kūno ir aplinkos, kurioje gyvena žmogus, visumą. Kiekvienas vaikas, net ir turintis tą pačią diagnozę, emocijų ar elgesio ypatumus,  yra skirtingas, todėl jam reikalinga individuali (suasmeninta) pagalba. Tradicinio terapinio modelio yda – gydyti, neįvertinant sociosąveikos ir nenumatant pasekmių asmenybės raidai. Todėl dar dažnai klystame gydydami negalią ar sutrikimą, o vaiko ypatumus vertiname kaip ligų požymius.

Visuminis pagalbos  modelis remiasi platesniu požiūriu, todėl individą (žmogų) mato kaip turintį ne tik fizinį kūną. Kad žmogus būtų laimingas ir harmoningas, jis turi savyje atskleisti tris dalykus: 

kūrybą (jausmai), valią (protas) ir tikėjimą (siela). 

Dirbdami su vaikais remiamės grandinine dirgiklių ir reakcijų (atsako) į jas, sąveika:

POJŪČIAI –> EMOCIJOS –> JAUSMAI –> ELGESYS –> MĄSTYMAS –> GEBĖJIMAS PRIIMTI SPRENDIMUS.  

Siekdami vaiko harmoningos emocijų, elgesio ir mąstymo darnos, pagrindinį dėmesį skiriame pojūčių lavinimui – kaip visa ko pradžiai, bei vaiko aplinkos vertinimui ir įtakai.