Paremkite

Paslaugų kaina

Paslaugų k aina

Vienos valandos kaina – 12.40 Eur

Vieno mėnesio kaina – nuo 240 iki 600 Eur, priklaomai nuo teikiamų paslaugų intensyvumo,vaiko amžiaus, sveikatos būklės ir kitų bendrai aptariamų veiksnių.