Paremkite

Paslaugos

„Pojūčių klinikoje“ teikiamos šios paslaugos:

  • Vaiko ir jo situacijos poreikių ir galimybių ekologinio žemėlapio parengimas
  • Vaiko pojūčių vertinimas ir analizė, remiantis visuminiu požiūriu
  • Individualizuoto vaiko ugdymo plano, paremto visuminiu požiūriu ir vertinimo rezultatais, parengimas
  • Individualizuoto vaiko ugdymo plano, paremto visuminiu požiūriu ir vertinimo rezultatais,  priežiūra ir atvejo vadyba
  • Individuali specialisto konsultacija (tėvams/globėjams, vaikams, paaugliams, specialistams)
  • Individuali specialistų gupės konsultacija (tėvams/globėjams, vaikams, paaugliams, specialistams) 
  • Pramoginės programos suaugusiems bei šeimoms 

 

ĮPM metodologija:

Negalia turintys vaikai_metodika