Paremkite

Popamokiniai užsiėmimai

Kviečiame Jūsų mokyklinio amžiaus vaikus prisijungti prie Pojūčių klinikos dienos centre "Pas Antytę" vykdomų popamokinių užsiėmimų. Laukiame vaikų, patiriančių sunkumus ir iššūkius dėl sveikatos, elgesio, emocijų, kitų aplinkybių ypatumų. Vaikui skiriamos individualios ir grupinės kompleksinės, holistiniu požiūriu paremtos paslaugos:

  1. Kasdienės profesionalių specialistų konsultacijos (logopedo, kineziterapeuto, dailės terapeuto, psichoterapeuto, kaniterapeuto, judesio ir šokio terapeuto, muzikos terapeuto, fraktalų technikos praktikos, masažisto, ergoterapeuto);
  2. Pramoginė veikla (pvz. ekskursijos, žaidimai, kūrybiniai užsiėmimai);
  3. Individualizuota pagalba mokantis (pvz. pagalba ruošiant namų darbus, pasiruošiant pamokoms ir pan.);

Vaikai galės naudotis Pojūčių klinikoje esančia multisensorine įranga, kurios pagalba stimuliuojami jutimai, juos nuolat prižiūrės apmokytas personalas bei socialiniai darbuotojai. Esant poreikiui, yra galimybė vaiką paimti iš namų/mokyklos bei parvežti į namus. Vaikams bus patiekiami pavakariai, taip pat yra galimybė gauti subalansuotus pietus/vakarienę.

Užsiėmimai prasidės nuo rugsėjo 9-os dienos, vyks kiekvieną dieną nuo pirmadienio iki penktadienio 14-18 val. Laiką galime ilginti +1 valanda (tiek pradžioje, tiek pabaigoje).

Dėl registracijos ir išsamesnės informacijos susisiekite su mumis el. paštu. 

Kaina: 300-600EUR. mėnesiui (suma priklauso nuo vaiko individualių poreikių, amžiaus, gyvenamosios vietos, bendros šeimos situacijos, papildomų paslaugų). Jei užsiėmimus nori lankyti daugiau nei vienas vaikas, taikomos nuolaidos. 

Maloniai laukiame!